44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2354 1225

โทรสาร 0 2354 1227

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

315/7 พรีเมียมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร์)
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2156 9955 โทรสาร 0 2156 9955
e-mail: infratrans@infratrans.co.th

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด

179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2844 1000
e-mail: th_cp_i@pwc.com

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด

125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น5
ถ. คลองลำเจียก แขวง นวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2943 9627-29
e-mail : transcon@transconsult.co.th

บริษัท แพลนโปร จำกัด

อาคารเอพซิลอน 335 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 0 2571 2741-2
e-mail: planpro2554@hotmail.co.th

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์ จำกัด

428/139-140 หมู่บ้านเดอะรีเจ้นท์ สตรีท
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 0 2375 5422 โทรสาร 0 2375 5427
e-mail: daoruek.communications@gmail.com

Scroll Up