กทม. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ

กทม. ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ Online โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ที่ตึกธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลโครงการด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุน ด้านการวางแผนการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน และด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

                                                   

Scroll Up